046-25 95 95

Om oss

​Kåge reklambyrå grundades av fotografen och företagaren Carl-Gunnar “Kåge” Nilsson år 1947.Firman skulle från början heta Cege Reklamfirma men eftersom namnet var upptaget fick det bliKåge Reklambyrå.

Firman låg då på Apgränd bland kullerstensgatorna i centrala Ystad, inhyst i ett 1700-tals korsvirkeshus. Skyltarna var från början handmålade eller screentryckta och kunderna bestod av stadens butiker och företag.

Under 50- och 60-talet expanderar företaget och i mitten av 60-talet flyttas firman till Åkarp utanför Malmö. Flytten ger många nya jobb inom bland annat byggbranchen.
Efter några år flyttar firman igen och inhyst i familjens garage i Staffanstorp utgör skylt- och bildekor fortfarande en stabil grund att stå på.

1972 flyttar Kåge reklambyrå till en gård i Vallby mellan Staffanstorp och Dalby. Med större lokaler expanderar företaget snabbt och man kan nu erbjuda reklamproduktion med repro, tryckeri med både screen och offset samt en komplett skyltverkstad. Dock produceras fortfarande alla skyltar och original för hand. Under denna tid grundläggs många av de kundrelationer som Kåge reklam har kvar än idag.

Under 80-talet blir man tvungen att avveckla tryckeriet på grund av vikande konjunktur.

1984 börjar sonen Oskar Lärn arbeta så smått i företaget. Ny teknik blir tillgänglig och 1986 införskaffas företagets första dator! Nu produceras trycksaker i en- till fyrfärg, byggskyltar, mässmaterial och bildekor.

1991 börjar Oskar arbeta på allvar och han ansvarar för produktionen fram till 1997 då han tar över ägandet. I början av 2005 går Mats Härstedt in som delägare i Kåge reklambyrå – han hade tidigare anlitats som konsult i företaget.

Våren 2007 fyller Kåge reklambyrå 60 år och i samband med detta flyttar verksamheten till nya större lokaler i Kyrkheddinge.

2008 slutar Oskar Lärn på Kåge reklambyrå. Mats Härstedt tar över som ny ägare och våren 2010byter Kåge reklambyrå namn till Kåge reklam AB.​

December 2021 valde Mats Härstedt att gå i pension. Zladian Milijic tar över som ny ägare på Kåge reklam AB.